Dandarin Rules

Dandarin Rules

UPDATE: 10/09/2017

EPISODE: 11

CATEGORY: Comedy

ON AIR: NTV 2013

UPLOAD BY: Sujeedz

เรื่องราวของ ดันดา ริน ผู้ตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน และรักความถูกต้องสุดหัวใจ ทว่าในกรมนั้นเธอกลับเป็นตัวป่วนซึ่งพาเรื่องปวดหัวมาให้เพื่อนร่วมงานเสมอ หลายครั้งที่เธอไม่ฟังคู่หู คอยจะแวะโรงงานนู้นไซต์งานนี้อยู่ตลอดเวลา แต่ที่เธอทำทุกอย่างก็เพื่อตอบแทนภาษีของประชาชนและทำให้งานของเธอเป็นงาน ที่ควรค่าแก่การทำ
  • Yuko_Takeuchi

    Yuko_Takeuchi

  • Tori_Matsuzaka

    Tori_Matsuzaka

  • Kazuki_Kitamura

    Kazuki_Kitamura