Another Oh Hae Young

Another Oh Hae Young

UPDATE: 18/07/2019

EPISODE: 18

CATEGORY: Romance Comedy

ON AIR: TVN 2016

UPLOAD BY: Oh Hae Young

ละครโรแมนติกของสองสาวที่มีชื่อเดียวกันว่าโอแฮยอง (รับบทโดย ซอฮยอนจินและชอนฮเยบิน) และผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อพัคโดกยอง(รับบทโดย เอริค) ผู้ซึ่งมองเห็นอนาคตได้ เรื่องราววุ่นๆจึงเกิดขึ้น
 • Eric

  Eric

 • Seo_Hyun-Jin

  Seo_Hyun-Jin

 • Jeon_Hye-Bin

  Jeon_Hye-Bin

 • Kim_Ji-Suk

  Kim_Ji-Suk