Himura and Mystery Writer Arisugawa

Himura and Mystery Writer Arisugawa

UPDATE: 28/09/2017

EPISODE: 10

CATEGORY: Mystery

ON AIR: NTV2016

Rinshou Hanzai Gakusha Himura Hideo no Suiri เรื่องย่อ ฮิมุระ ฮิเดโอะ (ไซโต้ ทาคุมิ) นักอาชญวิทยา ผู้ชอบเสพความสุขจากคดีอาชญากรรมเป็นชีวิตจิตใจ ต้องมาร่วมมือกับอะริสุกะวะ อะริสุ (คุโบตะ มาซาทากะ) นักแต่งนิยายลึกลับ ในการไขคดีปริศนาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
  • Masataka_Kubota

    Masataka_Kubota

  • Takumi_Saito

    Takumi_Saito