Heat

Heat

UPDATE: 17/09/2017

EPISODE: 9

CATEGORY: Drama

ON AIR: Fujitv2015

ทัตสึยะ อิเคกามิ (อะกิระ) ทำงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันเขาทำโปรเจ็คพัฒนาชนบทมูลค่าหลายพันล้าน โดยมีเมืองซาจิโอะเป็นหนึ่งในเมืองที่ถูกเสนอชื่อให้ทำโปรเจ็คนี้ เพื่อทำการซื้อที่ดินสำหรับทำโปรเจ็ค ทัตสึยะ อิเคกามิต้องเข้าพบเจ้าของที่ดินเขาได้ปิดบังตัวตนที่แท้จริงของตน และเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครหน่วยดับเพลิง ของเมืองซาจิโอะ ซึ่งทำให้เขาได้พบกับอาสาสมัครคนอื่นๆ รวมทั้งซากุระ อะซูมิ (ชิอากิ คุริยาม่า) และ อัตสึชิ โกดะ (ริวตะ ซาโตะ)ในตอนแรกทัตสึยะผู้ที่เน้นทำตามนโยบาย แต่ต้องประสบกับความยากลำบากในการปฏิสัมพันธ์กับคนในเมือง และแล้วเขาก็เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกัน คู่แข่งระหว่างทัตสึยะและฮามาดะซึ่งทำงานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้เสนอชื่อเมือง เพื่อเป็นทางเลือกในการทำโปรเจ็คนี้แข่งกัน
  • Akira

    Akira

  • Ryuta sato

    Ryuta sato