GTO Season 2

GTO Season 2

UPDATE: 09/09/2017

EPISODE: 11

CATEGORY: Comedy

ON AIR: Fujitv 2014

Fujitv 2014 สำหรับ GTO season 2 นี้ เป็นการกลับมารับบทบาทครูอีกครั้ง ของโอนิสึกะ เอคิจิ หลังจากเมื่อสองปีที่แล้ว ได้ทำหน้าที่ของตัวเองจนสำเร็จ ในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษานักเรียนชั้น 2-4 โรงเรียนเมชู โดยคราวนี้ เขาได้รับหน้าที่ให้มาเป็นครูที่ปรึกษาให้กับนักเรียนชั้น 2-A โรงเรียนเมชูโชนัน(เกิดจากโรงเรียนเมชู และโรงเรียนโชนันรวมตัวกัน) ซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็มีปัญหาและปมในจิตใจ ที่แตกต่างกันไป จึงเป็นหน้าที่ของโอนิสึกะ ที่จะเข้าไปเปิดใจและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เพื่อช่วยนักเรียนที่เขารักให้ได้
  • Akira

    Akira

  • MAnami Higa

    MAnami Higa

  • Yuu

    Yuu