Hero Season 2

Hero Season 2

UPDATE: 09/09/2017

EPISODE: 11

CATEGORY: Comedy

ON AIR: Fujitv 2014

Fujitv 2014 ทาคุยะกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ต้องรอถึง 13 ปี กว่าHeroตอนใหม่จะฉายอีกครั้ง คราวนี้ อัยการคุริว จะต้องพบคดี แบบไหน และคูุ่หูสาวสวยคนใหม่ ที่มาเป็นผู้ช่วยเค้าล่ะ จะเคมีปะทุไหม ติดตามได้ไหน ผมฮีโร่นะคร้าบ
  • Takuya Kimura

    Takuya Kimura

  • Keiko Kitagawa

    Keiko Kitagawa