Becoming a Doctor at Age 37

Becoming a Doctor at Age 37

UPDATE: 16/05/2018

EPISODE: 11

CATEGORY: Drama comedy

ON AIR: FujiTv2012

FujiTv2012 เรื่องราวของคุณ Kawafuchi Keiichi บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ที่หลังจบการศึกษาก็ใช้ชีวิตเลื่อนลอย เล่นปาจิงโกะ ไม่ได้ทำงานอะไรจริงจัง จนพออายุได้สามสิบก็มาเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ สอบเข้าคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเกียวโตและได้เป็นแพทย์ฝึกหัดเมื่ออายุ 37 ปีที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
 • Asami Mizukawa

  Asami Mizukawa

 • Tsuyoshi Kusanagi

  Tsuyoshi Kusanagi

 • Mimura

  Mimura

 • Ren Kiriyama

  Ren Kiriyama