Seo Dong Yo

Seo Dong Yo

UPDATE: 14/10/2021

EPISODE: 55

CATEGORY: Romance

ON AIR: SBS 2006

SBS 2006 พระเจ้าวีต๊กพระราชาลำดับที่ 27 ของแคว้นแพ่กเจ (ค.ศ. 578) หนึ่งวันก่อนพิธีบวงสรวง ตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว พระราชาจะต้องชำระล้างพระวรกายให้สะอาดหมดจด จะใกล้ชิดสตรีไม่ได้ ซึ่งเรียกกันว่าการครองพรมจรรย์ แต่ในคืนนั้นเอง ความงดงามของนางรำ ทำให้พระเจ้าวีต๊กไม่สามารถห้ามพระทัยไว้ได้ ทำให้พระองค์ทรงมีความสัมพันธ์กับนางรำ ด้วยเรื่องนี้เองทำให้บูยอซุนซึ่งมีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าวีต๊ก รวมทั้งเชื้อพระวงศ์และชนชั้นสูงในราชสำนักพากันคัดค้านไม่เข้าร่วมพิธีบวงสรวง พระเจ้าวีต๊กทรงปฏิเสธเรื่องที่เกิดขึ้น โดยมีรับสั่งขับไล่นางรำออกจากวังหลวง ต่อมา นางรำก็ให้กำเนิดพระโอรส เนื่องจากนางขายมันเทศเลี้ยงชีพ เด็กคนนี้จึงมีชื่อว่าซอดง เดิมทีเด็กคนนี้มีชื่อว่าอาชาง (บูยอชาง) ในสมัยที่ซอดงเป็นเด็กนั้นถูกคนในหมู่บ้านมองว่าเป็นเด็กปิศาจ ที่มักจะนำหายนะและภัยพิบัติมาให้หมู่บ้านด้วยเหตุนี้เองยอนกาโมแม่ของซอดงจึงไหว้วานโมนาซูซึ่งเป็นมหาบัณฑิตในวังหลวงอบรมเลี้ยงดูซอดง เนื่องจากโมนาซูเป็นคนขององค์รัชทายาทอะจา ทำให้โมนาซูถูกตั้งข้อรังเกียจจากบูยอซุนซึ่งกำลังเรืองอำนาจอยู่ในขณะนั้น จนต้องซัดเซพเนจรไปทั่ว โมนาซูและซอดงต้องหลบหนีจากวังหลวง แล้วเข้าไปอาศัยอยู่ที่แคว้นชิลลา ที่นั่นโมนาซูและซอดงสร้างโรงงานผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นดาบ อาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาชนิดต่างๆ ซอดงศึกษาการปกครองจากโมนาซู ต่อมา ซอดงได้พบกับองค์หญิงซันวา ด้วยความเข้าพระทัยผิดขององค์หญิง ซันวา จึงนำภัยพิบัติมาสู่โมนาซูและซอดง สิบปีต่อมา ได้มีบทเพลงพื้นบ้านบทหนึ่งได้ร้อยเรียงเรื่องราวความรักของซอดงกับองค์หญิงซันวา ไม่เพียงเท่านั้น ชีวิตของคนทั้งสองยังต้องพัวพันกับซาเต็ดคิรูเชื้อพระ วงศ์ของแคว้นชิลลาอีกด้วย
  • Jo Hyeon Jae

    Jo Hyeon Jae

  • Lee Bo Young

    Lee Bo Young

  • Ryu Jin

    Ryu Jin