Antiquarian Bookshop Biblia's Case Files

Antiquarian Bookshop Biblia's Case Files

UPDATE: 20/09/2017

EPISODE: 11

CATEGORY: Mystery

ON AIR: Fujitv 2013

'Biblia Koshodou no Jiken Techou' จะสร้างมาจากวรรณกรรมสืบสวนในชื่อเดียวกันของผู้เขียน Mikami En มียอดขายไม่น้อยกว่าสามล้านหนึ่งแสนเล่ม เรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาว Shinokawa Shioriko เธอเล่นเป็นเจ้าของร้าน ขายหนังสือมือสอง ทีมีชื่อร้านว่า ‘Biblia Koshodou’ อยู่ในย่าน Kamakura Shiorikoจะมีความรู้เรื่องหนังสือโบราณอย่างแตกฉาน ซึ่งประโยชน์ในส่วนนี้จะไปช่วยคลี่คลายคดีปริศนาและความลับที่มาจากหนังสือเก่าอีกจำนวนมาก พร้อมกับแขกผู้มาเยือนที่มากหน้าหลายตา
  • Techou Akira

    Techou Akira

  • Ayame Gourki

    Ayame Gourki

  • Katsumi Takaashi

    Katsumi Takaashi