Godhand Teru

Godhand Teru

UPDATE: 26/09/2017

EPISODE: 6

CATEGORY: Medical

ON AIR: TBS 2009

TBS 2009 "โชคชะตาคือสิ่งที่เราต้องต่อสู้กับมัน" มาฮิกาชิ เทรุ ลูกชายของศัลยแพทย์ชื่อดังระดับโลก ซุ่มซ่ามเซ่อซ่า,มองโลกในแง่ดี ถึงแม้ว่าจะไม่เก่งแต่ก็พยายามที่จะเรียนรู้และฝึกฝน จิตใจดีปรารถนาที่จะช่วยคนไข้อย่างสุดความสามารถ เห็นคุณค่าของชีวิตคน,มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะไม่อยากให้ผู้คนต้องตาย พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาชะตาชีวิตเกิดมาเพื่อเป็นหมอ แต่ถ้าวิญญาณของพ่อเข้าสู่ร่างเมื่อไหร่จะสามามารถผ่าตัดรักษาเคสที่ยากๆได้เหมือนพ่อกลับชาติมาเกิด
 • Yuta Hiraoka

  Yuta Hiraoka

 • Asami Mizukawa

  Asami Mizukawa

 • Hirofumi Araki

  Hirofumi Araki

 • Taiki Nakabayashi

  Taiki Nakabayashi