Destiny

Destiny

UPDATE: 07/07/2024

EPISODE: 9

CATEGORY: Thriller

ON AIR: 2024

UPLOAD BY: SAIONJI

หลังจากที่พ่อผู้เป็นอัยการได้เสียชีวิตลงจากเหตุการณ์หนึ่ง ทำให้ “นิชิมุระ คาเนเดะ” (Ishihara Satomi) อยากเป็นอัยการเหมือนพ่อของเธอ เธอสอบเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์และมีกลุ่มเพื่อนสนิทอีก 4 คน ซึ่งรวมถึง “โนกิ มาซากิ” (Kamenashi Kazuya) ที่เป็นเพื่อนคนพิเศษ แต่แล้วเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขายุติลง เวลาผ่านไปในวัย 35 ปี “นิชิมุระ คาเนเดะ” เป็นอัยการ มีชีวิตที่สุขสงบ และมีคนรักเป็นศัลยแพทย์ (Ando Masanobu) แต่แล้วเธอต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่คลุมเคลืออีกครั้ง เมื่อเพื่อนที่ได้หายตัวไปจากเหตุการณ์ในอดีต ได้กลับเข้ามาในชีวิตเธอ ทำให้เธอต้องค้นหาความจริงซึ่งรวมถึงเบื่องหลังการเสียชีวิตของพ่อเธออีกด้วย