Dare To Love Me

Dare To Love Me

UPDATE: 03/07/2024

EPISODE: 16

CATEGORY: Romance Comedy

ON AIR: 2024

UPLOAD BY: SAIONJI

Dare To Love Me (2024) ท้ารักให้ฉ่ำปอด รีเมคจากเว็บตูนในชื่อเดียวกัน บอกเล่าเรื่องราวระหว่าง ชินยุนบก ศิษย์ทางด้านศิลปะผู้อาศัยในหมู่บ้านซงซาน ที่มีความเชื่อฝังรากลึกในความเป็นลัทธิขงจื้อ กับอาจารย์ทางศิลปะผู้เที่ยงตรงของเขา คิมฮงโด