The 8 Show

The 8 Show

UPDATE: 20/05/2024

EPISODE: 8

CATEGORY: Thriller

ON AIR: 2024

UPLOAD BY: SAIONJI

เมื่อคน 8 คนติดอยู่ในอาคาร 8 ชั้นที่เต็มไปด้วยปริศนา และต้องเข้าร่วมเกมโชว์ที่มาพร้อมรางวัลล่อใจและเดิมพันอันตราย ซึ่งผู้เล่นมีโอกาสได้รับเงินรางวัลเมื่อเวลาผ่านไป ยิ่งอยู่ ยิ่งรวย แต่อาจต้องแลกมาด้วยเลือด