The Nurse Aid Next Door

The Nurse Aid Next Door

UPDATE: 28/03/2024

EPISODE: 10

CATEGORY: Romance Comedy

ON AIR: 2024

UPLOAD BY: Kimun

ซากุราบะ มิโอะ ผู้ช่วยพยาบาลคนใหม่ที่แผนกศัลยกรรม ได้พบกับริวซากิ ไทกะ ศัลยแพทย์อัจฉริยะ มิโอะมาเป็นผู้ช่วยพยาบาล เพราะเหตุการณ์ร้ายเมื่อครึ่งปีก่อน แล้ววันหนึ่งก็เกิดเรื่องน่าสงสัยรอบๆ ตัวมิโอะ เหตุการณ์นั้นยังไม่จบ เรื่องราวทางการแพทย์ที่ซับซ้อนกำลังจะเริ่มต้นขึ้น