Brush up Life

Brush up Life

UPDATE: 01/08/2023

EPISODE: 10

CATEGORY: Feel good

ON AIR: 2023

UPLOAD BY: SAIONJI

คนโด อาซามิ สาวโสดที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ วันหนึ่งเธอลืมตาตื่นขึ้นแล้วพบว่าชีวิตเธอต้องเริ่มจาก 0 ใหม่หมด เพราะเธอย้อนเวลามาอยู่บนเตียงของแผนกสูตินารีเวช แถมพ่อแม่ที่อยู่ตรงหน้าเธอยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย