Angel Flight

Angel Flight

UPDATE: 24/04/2023

EPISODE: 6

CATEGORY: Drama

ON AIR: 2023

UPLOAD BY: SAIONJI

เรื่องราวเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตกลับบ้าน บริษัท Angel Hearse บริหารงานโดย Nami Izawa และ Kashiwagi ละครที่แสดงถึงความรักระหว่างผู้ล่วงลับและผู้สูญเสีย