Pandora

Pandora

UPDATE: 22/03/2023

EPISODE: 16

CATEGORY: Thriller

ON AIR: 2023

UPLOAD BY: SAIONJI

Pandora.Beneath.the.Paradise แทราไม่อยากเชื่อว่าเธอคือหมายเลข 50 ฆาตกรที่ยิงพ่อของแฮซูเมื่อ 15 ปีก่อน และเกิดความวุ่นวายขึ้นที่แฮตช์เมื่อเร้ด ลิงชิมแปนซีอัจฉริยะถูกฆ่า