Divorce Attorney Shin

Divorce Attorney Shin

UPDATE: 24/03/2023

EPISODE: 16

CATEGORY: Law Comedy

ON AIR: 2023

UPLOAD BY: SAIONJI

ชินซองฮัน เรียนจบวิชาเอกเปียโน และได้กลายเป็นอาจารย์ดนตรีในมหาวิทยาลัยที่เยอรมัน แต่เขาได้ยินข่าวอันน่าตกใจเขา เพื่อมาสืบค้นหาความจริง เขาจึงเดินทางกลับมายังเกาหลีใต้ พร้อมกับพลิกอาชีพกลายเป็นทนายความ และกลายเป็นทนายผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการหน่าร้าง ต้องเผชิญหน้ากับลูกความที่หลากหลาย และใช้โอกาสเข้าใกล้ความจริงที่เขากำลังแสวงหาอยู่