Trolley

Trolley

UPDATE: 24/01/2023

EPISODE: 16

CATEGORY: Thriller

ON AIR: 2022

UPLOAD BY: Ari

Trolley ภรรยาของสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ต้องการซ่อนอดีตบางอย่างไว้ด้วยการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเงียบเชียบที่สุด แต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคและภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในที่สุดเมื่อความลับนั้นถูกเปิดเผยออกมาให้โลกได้รับรู้