Alice in borderland 2

Alice in borderland 2

UPDATE: 25/12/2022

EPISODE: 8

CATEGORY: Thriller

ON AIR: 2022

UPLOAD BY: SAIONJI

นักเล่นเกมที่ไร้เป้าหมายในชีวิตและเพื่อน 2 คนได้หลุดเข้าไปในโลกคู่ขนาน ซึ่งบีบให้พวกเขาต้องเล่นเกมเสี่ยงตายเพื่อเอาชีวิตรอด.