Cleaning Up

Cleaning Up

UPDATE: 24/12/2022

EPISODE: 16

CATEGORY: Comedy

ON AIR: 2022

UPLOAD BY: Kimun

บอกเล่าเรื่องราวของพนักงานทำความสะอาดหญิงในแผนกตลาดหุ้นที่ปรารถนาเงินจำนวนมาก เมื่อพวกเธอได้ยินข้อมูลวงในเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นโดยบังเอิญ พวกเธอก็ตัดสินใจเข้าสู่การลงทุนในอาชญากรรมหุ้นอย่างเต็มตัว