Red Nurse Call

Red Nurse Call

UPDATE: 22/10/2022

EPISODE: 12

CATEGORY: Mystery

ON AIR: 2022

UPLOAD BY: SAIONJI

ฮารุโนะ โชทาโร่ (ซาโต้ โชริ) และแฟนสาวประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เขาตื่นขึ้นในโรงพยาบาลและมีเฝือกที่เท้าขวาและมือซ้าย ขณะที่รักษาตัวอยู่เขาก็รู้สึกว่าโรงพยาบาลมีบางอย่างแปลกๆ มีคนไข้แปลกๆ ดูเหมือนหมอและพยาบาลกำลังปิดบังอะไรอยู่ นอกจากนี้ยังเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่นอกโรงพยาบาล จะมีความเชื่อมโยงอะไรระหว่างโรงพยาบาลกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนั้นหรือไม่