Tracer Season 2

Tracer Season 2

UPDATE: 31/08/2022

EPISODE: 8

CATEGORY: Detective

ON AIR: 2022

UPLOAD BY: SAIONJI

TracerSeason 2 ภาคต่อเนื่องจาก TracerSeason 1 ซีรี่ย์จะติดตามการทำงานขอทีมไล่ล่าประจำสำนักงานสรรพากรของเกาหลีใต้เพื่อตามหาบรรดาพวกหลีกเลี่ยงภาษีหรือชำระภาษีไม่ตามจริง