Zenkamono

Zenkamono

UPDATE: 18/07/2022

EPISODE: 6

CATEGORY: Drama

ON AIR: 2021

UPLOAD BY: SAIONJI

คาโยะ อากาวะ อาสาสมัครนักคุมประพฤติสาวที่ทำงานพาร์ทไทม์ร้านสะดวกซื้อควบคู่ไปด้วย หน้าที่ของเธอก็คือ ดูแลอดีตนักโทษและเยาวชนที่ถูกเข้าสถานพินิจ ให้สามารถใช้ชีวิตต่อได้เหมือนคนปกติทั่วไป และไม่กลับมาทำผิดอีกครั้ง