Cafe Minamdang

Cafe Minamdang

UPDATE: 17/08/2022

EPISODE: 16

CATEGORY: Mystery

ON AIR: 2022

UPLOAD BY: Kimun

ร้านคาเฟ่ทำนายอนาคตลึกลับ ‘Minamdang’ ของอดีตโปรไฟล์เลอร์ที่กลายมาเป็นหมอดู ซึ่งเขาต้องมาแก้ปัญหาของเหล่าลูกค้าที่มาที่ร้าน พร้อมกับเพื่อนร่วมงานของเขา