My Liberation Notes

My Liberation Notes

UPDATE: 22/05/2022

EPISODE: 16

CATEGORY: Drama

ON AIR: 2022

UPLOAD BY: Kurosaki

รื่องราวของสามพี่น้องที่เหนื่อยหน่ายกับการใช้ชีวิตจืดชืดในโลกของผู้ใหญ่ พยายามแสวงหาอิสรภาพและสิ่งเติมเต็มจากชีวิตที่ไม่มีอะไรน่าสนใจสักอย่าง