Tracer

Tracer

UPDATE: 27/04/2022

EPISODE: 8

CATEGORY: Detective

ON AIR: 2022

UPLOAD BY: Ishida

ซีรี่ย์เกาหลี Tracer ซีรี่ย์จะติดตามการทำงานขอทีมไล่ล่าประจำสำนักงานสรรพากรของเกาหลีใต้เพื่อตามหาบรรดาพวกหลีกเลี่ยงภาษีหรือชำระภาษีไม่ตามจริง