We Are Just Not Divorced

We Are Just Not Divorced

UPDATE: 24/11/2021

EPISODE: 12

CATEGORY: Thriller

ON AIR: 2021

UPLOAD BY: SAIONJI

มาซาทากะ นักเขียนพรีแลนซ์ได้แต่งงานกับยูกิเอะ มานานแล้วถึง 7 ปี แต่ทว่า....พวกเขานั้นก็เหมือนจะไม่ได้รักกันแล้ว แถมก็ดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคน และยังคบเด็กส่งหนังสือพิมพ์ลับหลัง อีก เรื่องราวของทั้งสองคนจะเป็นยังไงกันนะ ?