Hellbound

Hellbound

UPDATE: 21/11/2021

EPISODE: 6

CATEGORY: Thriller

ON AIR: 2021

UPLOAD BY: Blind

ยอนซังโฮ (บทละคร & เว็บตูน, ผลงานก่อนหน้า เขียนบทซีรีส์ The Cursed) | ชเวคยูซอก (บทละคร & เว็บตูน, ผลงานก่อนหน้า เขียนบทซีรีส์ Awl) เรื่องย่อ : ใครก็ตามที่ได้รับคําพยากรณ์จากทูตสวรรค์เกี่ยวกับเวลาถึงฆาตของตัวเอง เมื่อถึงเวลานั้นเพชรฆาตจากนรกก็จะปรากฏตัวขึ้นมาบนโลกเพื่อพิพากษาลงทัณฑ์พวกเขาลงนรก โดยที่กลุ่มศาสนาใหม่ ‘แซจินรีฮวี’ ก็พากันเชื่อว่านี่คือประสงค์ของพระเจ้า แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้และพยายามที่จะต่อกรกับพวกมัน