Sherlock

Sherlock

UPDATE: 08/11/2021

EPISODE: 11

CATEGORY: Mystery

ON AIR: 2020

UPLOAD BY: Kurosaki

Sherlock: Untold Stories วาคามิยะเป็นจิตแพทย์ เพื่อนร่วมงานเสียชีวิต เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนร่วมงานครั้งนี้ มีที่ปรึกษาด้านอาชญากรรมโฮมาเระเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสืบคดี และนั่นทำให้อดีตของวาคามิยะถูกขุดขึ้นมา มันเป็นอดีตที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้เขาหลุดจากการเป็นแพทย์ แต่สุดท้ายแล้วความจริงก็คือความจริง วาคามิยะตัดสินใจเลือกทางเดินให้กับตัวเอง ซึ่งทำให้เขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับชายที่ชื่อว่าโฮมาเระ ชิชิโอะ – ที่ปรึกษาด้านอาชาญากรรม