Yumi’s Cells

Yumi’s Cells

UPDATE: 22/10/2021

EPISODE: 12

CATEGORY: Romance Comedy

ON AIR: 2021

UPLOAD BY: Ari

สร้างจากเว็บตูนยอดนิยมที่มียอดอ่านสะสมถึง 3.2 พันล้านครั้ง ว่าด้วยเรื่องราวของ ยูมิ พนักงานออฟฟิศธรรมดา ในวัย 30 ปี ผ่านมุมมองของเซลล์ภายในสมองที่ควบคุมทุก ๆ ความคิด ความรู้สึก และ การกระทำของเธอ