Lost

Lost

UPDATE: 18/10/2021

EPISODE: 16

CATEGORY: Drama

ON AIR: 2021

UPLOAD BY: Ishida

เรื่องราวของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาของชายหนุ่มกับหญิงสาวคู่หนึ่งซึ่งต่างมีแผลในจิตใจและต่างช่วยกันเยียวยาจิตใจในช่วงเวลาที่ต่างต้องเผชิญกับความมืดหม่นของชีวิตที่กำลังเข้ามาปกคลุม