Coffee Ikaga Deshou

Coffee Ikaga Deshou

UPDATE: 15/07/2021

EPISODE: 8

CATEGORY: Comedy

ON AIR: 2021

UPLOAD BY: Blind

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ บาริสต้าหนุ่ม เจ้าของร้านกาแฟเคลื่อนที่ ที่จะไปพบผู้คน และเยียวยาจิตใจพวกเขาด้วยกาแฟและคำพูด