Douluo Continent

Douluo Continent

UPDATE: 26/02/2021

EPISODE: 40

CATEGORY: Fantasy Romance

ON AIR: 2021

UPLOAD BY: Blind

ตำนานจอมยุทธภูตถังซาน ซับไทย เรื่องราวของถังซานที่ตายและมาเกิดใหม่ในโลกอีกใบที่ชื่อตาวหลัวต้าลู่ ในโลกใบนี้ทุกคนจะมีภูติประจำตัว เมื่อภูติแข็งแกร่งก็จะทำให้คนแข็งแกร่งตามไปด้วย แต่ภูติของถังซานกลับเป็นภูติที่ใครต่อใครต่างบอกว่าไร้ประโยชน์ !