Two Weeks

Two Weeks

UPDATE: 27/12/2020

EPISODE: 10

CATEGORY: Detective

ON AIR: 2019

UPLOAD BY: Blind

เรื่องราวของคุณพ่อที่ถูกใส่ความและต้องหลบหนีการจับกุมของตำรวจ เพื่อช่วยชีวิตลูกสาวที่เกิดกับอดีตภรรยาให้ได้ภายใน 2 อาทิตย์ ซีรีย์รีเมคจากเกาหลี และยัง เป็นเรื่องสุดท้ายที่แสดงจบของ Haruma Miura
  • Haruma_Miura

    Haruma_Miura