Do Do Sol Sol La La Sol

Do Do Sol Sol La La Sol

UPDATE: 26/11/2020

EPISODE: 16

CATEGORY: Romance Comedy

ON AIR: MBC 2020

Goo Ra-Ra (โกอารา) เป็นนักเปียโน เธอมีบุคลิกที่สดใส มีบางอย่างเกิดขึ้นจนทำให้เธอหมดเนื้อหมดตัว ตอนนี้เธอไม่มีอะไรและรู้สึกหงุดหงิดกับสถานการณ์ของเธอ ซอนอูจุน (อีแจอุค) ไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเขา แต่เขามีหัวใจที่อบอุ่น เขาเป็นคนที่มีจิตใจอิสระและไม่มีความฝันหรือเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับชีวิตของเขา เขาจบลงด้วยการทำงานนอกเวลา Goo Ra-Ra และ Sunwoo Joon พบกันที่สถาบันสอนเปียโนส่วนตัวขนาดเล็ก LaLa Land ในหมู่บ้านชนบท