My Girl 2020

My Girl 2020

UPDATE: 16/09/2020

EPISODE: 24

CATEGORY: Romance Comedy

ON AIR: 2020

UPLOAD BY: Ari

เมิ่งฮุย เธอเป็นไบโพล่า มีสองร่างในร่างเดียวกัน ร่างปกติของเธอคือผู้หญิงอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน ไม่กล้าแสดงออก แต่อีกด้านของเธอเมื่อมีอะไรมากระทบจิตใจ เธอจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยทีเดียว เช่น การแต่งกาย การพูดจา เธอมีความมั่นใจยิ่งขึ้น และยิ่งเธอเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ เธอยิ่งจะมีอาการแปลกไปทุกที เฉินอีจึงหาทุกวิถีทางเพื่อจะช่วยอาการของเมิ่งฮุย เขาทั้งคู่จะช่วยกันฝ่าฝันอุปสรรคนี้ไปด้วยกันให้ได้