Chip in

Chip in

UPDATE: 28/08/2020

EPISODE: 16

CATEGORY: Mystery

ON AIR: MBC 2020

UPLOAD BY: Eun Jung-Soo

ยูอินโฮผู้ไม่ลงรอยกับใครในครอบครัว การตายของเขาและมรดกกว่าหมื่นล้านจะเกี่ยวโยงถึงใครบ้าง. การสืบค้นหาการฆาตกรที่ฆ่าเจ้าของมรดกกว่าหมื่นล้านวอน ทุกคนในครอบครัวคือผู้ต้องสงสัย.