When I Was The Most Beautiful

When I Was The Most Beautiful

UPDATE: 27/09/2020

EPISODE: 32

CATEGORY: Romance

ON AIR: MBC 2020

UPLOAD BY: Kim Ga

โอเยจี (อิมซูฮยาง) เป็นครูฝึกสอนงานศิลฯ เธอฝันอยากจะมีความสุขเหมือนคนธรรมดาทั่วไป แต่ชีวิตของโอเยจีต้องเปลี่ยนไปหลังจากเข้าไปเกี่ยวข้องกับพี่น้องคู่หนึ่ง จนเกิดเป็นรักสามเศร้า ซอฮวาน(จีซู) และซอจิน (ฮาซอกจิน) เป็นพี่น้องกัน ซอฮวานเป็นนักออกแบบสถาปัตยกรรม เขาตกหลุมรักโอเยจีตั้งแต่แรกพบ แต่เขาต้องเก็บงำความรู้สึกที่มีไว้ เพราะซอจินพี่ชายของเขาก็รักโอเยจีเหมือนกัน ซอจินเป็นนักแข่งรถ เขาสนใจโอเยจีตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเธอ ในขณะที่แครี่ จาง (ฮวังซึงอน) แฟนเก่าของซอจินที่เลิกรากันไปแล้ว ก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้
  • Ji_Soo

    Ji_Soo

  • Lim_Soo-Hyang

    Lim_Soo-Hyang

  • Ha_Seok-Jin

    Ha_Seok-Jin