Iine! Hikaru Genji kun

Iine! Hikaru Genji kun

UPDATE: 23/06/2020

EPISODE: 8

CATEGORY: Comedy

ON AIR: NHK2020

UPLOAD BY: Xix

ฮิคารุ เกนจิ ตัวเอกจากวรรณกรรมญี่ปุ่นหลุดเข้าในมาเมืองโตเกียวที่ทันสมัย และได้มาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของ ฟุจิวาระ ซาโอริ ทำให้มีแต่เรื่องฮาๆเกิดขึ้นมากมาย
  • Yudai_Chiba

    Yudai_Chiba

  • Ren_Kiriyama

    Ren_Kiriyama