The Flame Daughter

The Flame Daughter

UPDATE: 24/03/2020

EPISODE: 52

CATEGORY: Romance

ON AIR: 2018

UPLOAD BY: Blind

เพียงใจในเพลงพิณ The Flame Daughter การไม่ได้รับรักตอบ เป็นทุกข์ แต่การต้องลืมคนที่เรารัก เป็นทุกข์กว่า เขาจึงตัดสินใจบำเพ็ญตนเป็นเซียน เพื่อให้จดจำ และปกป้องดูแลเธอได้ทุกชาติภพแม้ว่า...สิ่งแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นคำสาป...คำสาปร้ายกาจว่าเขาจะไม่มีวันได้รับ "รัก" จากเธอ ดอกไม้บานจนโรยราไปปีแล้วปีเล่า ใบไม้ผลิผ่านร้อนจวบใบไม้ร่วงผ่านหนาวเวียนเปลี่ยนทุกปี...เขาตามหาเธอจนพบในที่สุด แต่หัวใจเธอกลับมอบแก่ผู้อื่นเสียแล้ว หากว่าเขายังคงดื้นรั้น! ถึงมันคือการฝืนชะตา! เพิกเฉยต่อสวรรค์! เขาก็จะเอาชนะคำสาปนั้นให้จงได้! เรื่องย่อตามนิยาย เสวี่ยฝึกตนเองอย่างยากลำบากเพื่อเป็นเซียนและเฝ้าตามหาหญิงที่เขารัก ตามหามากี่ชาตินางก็ไม่เคยรักตอบ และหญิงคนนั้นในชาตินี้ก็คือ หญูเกอ หญิงผู้ชอบใส่ชุดแดงเป็นชีวิตจิตใจ ชาตินี้สาวน้อยชุดแดงหญูเกอ เป็นธิดาเจ้าสำนักเพลิงเตโช และหลงรักศิษย์พี่อย่างจั้นเฟิง เมื่อเสวี่ยรู้แล้วว่า หญูเกอคือหญิงสาวที่เขารักกลับชาติมาเกิด เขาจึงพยายามทำให้นางรับรักเขาตอบให้จงได้