Absolute Zero 4

Absolute Zero 4

UPDATE: 19/03/2020

EPISODE: 11

CATEGORY: Detective

ON AIR: Fuji TV 2020

UPLOAD BY: Ari

มีการวางระเบิดหลายสถานที่ในโตเกียว ทั้งย่านชิบุยะ ชินจูกุ และคาสุมิกาเซคิ ทำเนียบนายกฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในขณะที่หน่วยพิเศษซึ่งประกอบด้วย โอดากิริ และอิซาวะ โนริโตะ และคนอื่น ๆ เข้าร่วมในการสืบสวนนี้ ทว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างการสืบสวน นำมาซึ่งจุดพลิกผันที่น่าตกใจ
  • Ikki_Sawamura

    Ikki_Sawamura

  • Tsubasa_Honda

    Tsubasa_Honda