Alive: Dr. Kokoro

Alive: Dr. Kokoro

UPDATE: 22/03/2020

EPISODE: 11

CATEGORY: Doctor

ON AIR: Fuji TV 2020

UPLOAD BY: SAIONJI

Alive: Dr. Kokoro, The Medical Oncologist แพทย์หญิงโคโคโระ ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยากลายเป็นคุณหมอเพื่อรักษาและช่วยชีวิตผู้คน หลังจากช่วยผู้ป่วยผ่านการวินิจฉัยด้วยภาพ เธอก็ย้ายไปอยู่แผนกอายุรกรรมสาขามะเร็ง เธอยังพบกับศัลยแพทย์หลอดอาหาร คาจิยามะ คาโอรุ ที่เพิ่งย้ายมายังโรงพยาบาลเดียวกัน พวกเธอสนิทกันอย่างรวดเร็วและกลายเป็นเพื่อนกัน อย่างไรก็ตาม มีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุบังเอิญมากมายระหว่างทั้งสองคน
  • Nao_Matsushita

    Nao_Matsushita

  • Yoshino_Kimura

    Yoshino_Kimura