Absolute Zero 3

Absolute Zero 3

UPDATE: 22/01/2020

EPISODE: 10

CATEGORY: Crime

ON AIR: Fujitv2018

UPLOAD BY: Blind

เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินโครงการลับซึ่งจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเกี่ยวกับประชากรของตน จากนั้นข้อมูลจะถูกวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้ก่อเหตุ และรายละเอียดของอาชญากรรมร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปพิสูจน์ข้อมูลที่ได้รับและทำการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดนั้น โนริโต อิซาวะ อดีตนักสืบชั้นยอดของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ ถูกส่งให้ไปปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าว ที่ส่วนเอกสารของแผนกกิจการทั่วไป ซึ่งเป็นหน่วยที่เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่มักสร้างปัญหาให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
  • Ikki_Sawamura

    Ikki_Sawamura

  • Tsubasa_Honda

    Tsubasa_Honda