Meitantei Akechi Kogoro

Meitantei Akechi Kogoro

UPDATE: 07/10/2019

EPISODE: 2

CATEGORY: Detective

ON AIR: Wow2019

UPLOAD BY: Kogoro

Phantom 20” เป็นที่รู้จักในระดับสากล พวกเขาเริ่มโจมตีธนาคาร Hikari ในญี่ปุ่น Kenjiro Namikoshi (Teruyuki Kagawa) เป็นหัวหน้าแผนกสืบสวนคดีอาชญากรรมที่กรมตำรวจนครโตเกียว เขานำการสอบสวนไปสู่กลุ่ม Kenjiro Namikoshi คิดว่า Kogoro Akechi (Hidetoshi Nishijima) ที่มีความรู้มากมายเกี่ยวกับการแฮ็กและนำทีมกลุ่มแฮ็กเกอร์ BD เพื่อขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาในการสืบสวน