Hanasaki Mai Speaks Out 2

Hanasaki Mai Speaks Out 2

UPDATE: 26/09/2019

EPISODE: 11

CATEGORY: Comedy

ON AIR: NTV 2015

UPLOAD BY: Anne

เป็นละครที่สร้างมาจากนวนิยายของ Ikeido Jun เจ้าของผลงานการประพันธ์ Bestseller เรื่อง Hanzawa Naoki