Mr. Hiiragi's Homeroom

Mr. Hiiragi's Homeroom

UPDATE: 18/03/2019

EPISODE: 10

CATEGORY: School

ON AIR: NTv 2019

UPLOAD BY: Suda

ก่อนเรียนจบ 10 วัน ทุกคนในห้องหวังจะจบการเรียนไปเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ แต่แล้วครูประจำชั้นกับเรียกทุกคนมารวมตัวกัน แล้วบอกว่า ทุกคน คือ ตัวประกันของผม 3 Nen A Kumi: Ima kara
  • Masaki_Suda

    Masaki_Suda

  • Ryota_Katayose

    Ryota_Katayose