Queen

Queen

UPDATE: 17/03/2019

EPISODE: 10

CATEGORY: Comedy Law

ON AIR: FujiTV10

UPLOAD BY: Taro

ฮิมิเป็นทนายความจากสำนักกฎหมายซูซูกิที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับช่วงวิกฤติ ลูกความส่วนมากของที่นี่จะเป็นผู้หญิงที่มักจะตกเป็นข่าวฉาว ฮิมิพร้อมด้วยเพื่อนในทีม ไม่เคยยอมแพ้และทำเต็มที่อยู่เสมอเพื่อทำให้ลูกความของเธอชนะคดี
  • Yuko_Takeuchi

    Yuko_Takeuchi

  • Asami_Mizukawa

    Asami_Mizukawa

  • Taishi_Nakagawa

    Taishi_Nakagawa