Samurai Sensei

Samurai Sensei

UPDATE: 24/01/2019

EPISODE: 8

CATEGORY: Comedy

ON AIR: TBS 2015

UPLOAD BY: RYO

Samurai Sensei ตัวของ Nishikido จะรับบทเป็น ตัวละครที่ชื่อ Takechi Hanpeita ซามูไรในช่วงปลาย ของยุคสมัย Tokugawa ที่ถูกย้อนเวลามาสู่ยุคปัจจุบัน หากนับเนื่องจากความห่างแล้ว ก็ประมาณ 150 ปีเห็นจะได้ จนมาตกปล่องล่องชิ้นกลายมาเป็นครูโรงเรียนกวดวิชา