Neighborhood Lawyer Jo Season 2

Neighborhood Lawyer Jo Season 2

UPDATE: 30/03/2019

EPISODE: 40

CATEGORY: Comedy Law

ON AIR: KBS 2019

UPLOAD BY: iU

ละครเรื่องนี้สร้างจากเว็บตูนเรื่อง “Dongnebyunhosa Jodeulho / 동 네 변 호 사 조 들 호 ” โด Hatchling (해 츨 링 ) เรื่องราวของโจดัลโฮ(พัคชินยัง) ยังคงดำเนินต่อไป อัยการคนหนึ่งที่กลายเป็นทนายความที่ตกงาน หลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายใบอนุญาตของเขาถูกเพิกถอนในระยะเวลาอันสั้นและเขาออกจากกฎหมายเพื่อความสบายใจ ผู้ที่ไม่รู้จักเขาเขาจะไม่ทิ้งให้อยู่ในความสงบ (เรียบเรียงโดย korea.tlcthai.com – นำไปใช้กรุณาให้เครดิตด้วย)
  • Ko_Hyun-Jung

    Ko_Hyun-Jung

  • Park_Shin-Yang

    Park_Shin-Yang